RIEGOS DE LEVANTE

CONEIX LA NOSTRA HISTÒRIA

RIEGOS DE LEVANTE

CONEIX LA NOSTRA HISTÒRIA

Regs de Llevant és una Comunitat que engloba a més de 22.000 comuners en el marge esquerre del riu Segura. Una Comunitat compromesa amb una gestió eficaç, reivindicativa en la necessitat d’aigua com a motor de l’economia i defensora dels rics ecosistemes creats al conjugar el reg de camps de cultiu amb la mateixa naturalesa.

Treballem per a millorar la qualitat del treball de milers i milers de persones que tenen en el camp la seua forma de vida i defenem a ultrança l’aigua com a font de vida generadora de benestar i treball.

ANTECEDENTS

De la Companyia a la Comunitat

Va ser el 31 de gener de 1923 quan el Rei Alfons XIII va inaugurar oficialment les instal·lacions de què hui és la Comunitat General de Regants Riegos de levante.

Tot va començar amb la posada en marxa de la companyia Regs de Llevant SA que va ser constituïda en 1918. L’objectiu era dotar de reg a una àmplia zona geogràfica, complementant el sistema amb la producció hidroelèctrica, per mitjà de l’obtenció d’unes concessions i la construcció d’un sistema de canals, embassaments i elevacions molt complex.

1976 una data clau

La Comunitat de Riegos de Levante es va crear per O.M. de 21 de novembre de 1.940 i Decret de 14 d’abril de 1.942, agrupant en les terres i regants que aprofiten les aigües elevades per les instal·lacions de la Companyia de Regs de Llevant S.A. en el marge esquerre del riu Segura.

Finalment va ser en 1976 quan la Comunitat de Regs de Llevant adquirix les terres, obres, drets i obligacions que la Companyia disposava en el marge esquerre del Segura

 

HISTÒRIA

Evolució fins a hui

A partir de 1.976 els regants, a través dels seus òrgans representatius i basant-se en els seus ordenances de funcionament, es fan càrrec de l’explotació i distribució de les aigües procedents de concessions i de les adscripcions procedents del Tranvasament Tajo-Segura.

Després de diversos anys funcionant com a Comunitat de Regants, les distintes zones que integren la Comunitat comencen a autogestionar-se sorgint la possibilitat de crear una Comunitat General en què s’integren les distintes zones constituïdes com a Comunitats de Base.

El dia 23/11/1.991 per resolució de la Presidència de l’Excma. Confederació Hidrogràfica del Segura s’aproven les ordenances de funcionament de la Comunitat General de Regants “Riegos de Llevant (I.S.) ” procedint-se a continuació a substituir a la Comissió Gestora anomenada al seu dia, per una nova Comissió, amb funcions de Junta de Govern, en la que s’integren els representants de cadascuna de les Comunitats de Base constituïdes o en via de constitució.

En l’actualitat presideix la Comunitat General D. Javier Berenguer Coves i és el seu gerent i secretària general la Sra. Belén Castellano Garrido.

PATRIMONI HIDRÀULIC

1. Concesions i drets

La Comunitat general és propietària dels aprofitaments procedents del Tranvasament Tajo-Segura reconeguts en la Llei 52/1980 de 16 d’octubre reguladora del Règim Econòmic de l’Explotació de l’Aqüeducte Tajo-Segura que fixa una dotació de 125 Hm3/anuales per a Regs de Llevant marge esquerre i dreta, Vegas Baixes del Segura i Saladars. D’este volum correspon a la Comunitat General un total de 78 Hm³.

De les concessions atorgades sobre els recursos procedents del riu Segura i els seus assarbs (Encert, Miolajo, Colobrina, Al mig, Senyor i Reina) amb un volum anual en concepte de sobrants de fins a 7 Hm³. Concessions que s’atorgaren a principis del segle XX.

2. Infraestructura hidràulica

La Comunitat General és propietària d’una extensa xarxa de canals i séquies amb les seues corresponents elevacions, que conduïxen les aigües des de d’Orihuela fins a Sant Joan. No obstant això, sens dubte, els elements hidràulics més importants de que és titular, per la seua importància com a reserva i el seu valor mediambiental, són els embassaments i tolles del Fondo.

L’embassament de llevant, amb una extensió de 450 Has i una capacitat de 5.000.000 m3 es va construir en 1932, mentres que el de ponent, amb una extensió de 650 Has. i una capacitat de 11.000.000 m3 es va construir en 1945. Junt amb estos embassaments hi ha un conjunt d’unes quantes tolles d’aigua salobre que no s’utilitzen per al regadiu.

“Reivindiquem amb vehemència i respecte l’accés a una aigua de qualitat amb preus competitius”

PARQUE NATURAL EL FONDO

Concerta una visita  966 67 85 15 / 679 195 852

 

TRANSPARÈNCIA

 

 

GESTIONS

 

 

COMUNITATS

 

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies